samsas kopia2

VEM ÄR VI?

Samsas Hjärta & Hjärna HB är ett företag som arbetar för att öka kunskapen inom samarbete, ledarskapsutveckling och kommunikation. Vi startade upp hösten 2013 och jobbar för att göra svenska kommuner och företag till fungerande enheter.
Vi erbjuder kompetensutvecklande utbildningar inom samarbete, kommunikation och ledarskaputveckling.


AFFÄRSIDÉ

Vi arbetar med både hjärtat & hjärnan för ge ert företag kunskap, glädje och samförstånd inom samarbete, ledarskapsutveckling och kommunikation.

VÅR VISION

Vi sår ett frö, ni får det att gro... 

VÅR VÄRDEGRUND

Hos oss är det viktigt att kundens behov av utbildning och fortbildning är i centrum.

Det är viktigt med en dialog och ett samförstånd mellan oss och våra kunder.

Vi ska visa respekt mot våra medmänniskor.

Vår verksamhet ska genomsyras av glädje, kunskapstörst och samförstånd.

Hos oss ska alla behandlas lika oavsett vem de är.

Vi värnar om vår miljö och använder så sparsamt vi kan på dess resurser.

Våra utbildningar har något för både hjärtat och hjärnan.

VÄLKOMNA...